صفر تنها عددی که قرینه ندارد

مجموعه شعر #صفر تنها عددی که قرینه ندارد

شاعر #امیر سالار امامی‌زاده

نشر #سیب سرخ

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها