صدا-قت دست‌ها

مجموعه شعر #صدا_قت دست‌ها

شاعر #نسرین_اصانلو

نشر #قلم مهر

چاپ اول ۱۴۰۰

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها