سنگ‌ها و خرچنگ‌ها

مجموعه شعر #سنگ‌ها و خرچنگ‌ها

شاعر #وحید بنی‌سعید

نشر #ترنجستان

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها