زیبایی و دریغ

مجموعه شعر #زیبایی و دریغ

شاعر #مجید_عطاری

نشر #سیب_سرخ

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها