زمانی جدید برای ساعت‌های قدیمی

مجموعه شعر #زمانی جدید برای ساعت‌های قدیمی

شاعر #محمدعلی کاوئی

نشر #سیب_سرخ

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها