دنده‌های آکاردئون

مجموعه شعر #دنده‌های آکاردئون

شاعر #علی پورصفری

نشر #هشت

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها