در هجوم الفبا

مجموعه شعر #در هجوم الفبا

شاعر #زینب_گرزن

نشر #کتاب هرمز

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها