در ارتفاع شانه‌هایت برف می‌بارد

مجموعه شعر #در ارتفاع شانه‌هایت برف می‌بارد

شاعر #پروین_سلاجقه

نشر #سیب_سرخ

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها