در آن تابستان که گریستم

مجموعه شعر #در آن تابستان که گریستم

شاعر #محمدباقر کلاهی اهری

نشر #سپیده_باوران

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها