دال گزارشی در اقلیت

مجموعه شعر #دال گزارشی در اقلیت

شاعر #پانته‌آ گلپر

نشر #گنجور

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها