داستان مستند، نمای نزدیک چشم‌های توست!

مجموعه شعر #داستان مستند، نمای نزدیک چشم‌های توست!

شاعر #حسن_ملائی

نشر #اتحاد

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها