خواب‌ها بریده‌بریده کوتاهند

جموعه شعر #خواب‌ها بریده‌بریده کوتاهند

شاعر #حیاتقلی_فرخ‌منش

نشر #سیب_سرخ

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها