خنیاگر قبیله خاموش

مجموعه شعر #خنیاگر قبیله خاموش

شاعر #احسان_شیخی

نشر #ایجاز

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها