چیزی نمانده به گزاره‌ی چشم‌هایت

مجموعه شعر #چیزی نمانده به گزاره‌ی چشم‌هایت

شاعر #محمود_معتقدی

نشر #دانیار

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها