جنگ می‌توانست نام زنی باشد

مجموعه شعر #جنگ می‌توانست نام زنی باشد

شاعر #نسرین_قربانی

نشر #فصل_پنجم

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها