جناب زندگی

مجموعه شعر #جناب_زندگی

شاعر #دانیال_قدیری

نشر #دانشیاران_ایران

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها