جمجمه‌ها مرا می‌خوانند

مجموعه شعر #جمجمه‌ها مرا می‌خوانند

شاعر #منصور_مرید

نشر #ترنجستان

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها