تمام خاموشی‌ها از یک قبیله‌اند

مجموعه شعر #تمام خاموشی‌ها از یک قبیله‌اند

شاعر #زهره صباغ‌نژاد

نشر #مایا

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها