تلاقی

مجموعه شعر #تلاقی

شاعر #کاظم_رستمی

نشر #ایجاز

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها