تقدیم به مژده

مجموعه شعر #تقدیم به مژده

شاعر #زرین_آرین

نشر #نارنج

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها