پیش از مرثیه گندمزار

مجموعه شعر #پیش از مرثیه گندمزار

شاعر #ملیحهپیرانکاشانی

نشر #قلم_طلایی

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها