پروانگی‌ام را تماشا کن

مجموعه شعر #پروانگی‌ام را تماشا کن

شاعر #ماریانقیبزاده

نشر #تر_آوا

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها