بندی به انگشت‌هایم اضافه کن

#بندی به انگشت‌هایم اضافه کن

شاعر #علیمردان_گلی

نشر #سیب_سرخ

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها