بمان و پیش از آنکه باد بیاید بگو

مجموعه شعر #بمان و پیش از آنکه باد بیاید بگو

شاعر #کیمیا_بصیری

نشر #سیب_سرخ

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها