بگذار گوشواره‌ات باشم

جموعه شعر #بگذار گوشواره‌ات باشم

شاعر #فرید حسینیان تهرانی

نشر #سیب_سرخ

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها