بر شانه موران

مجموعه شعر #بر شانه موران

شاعر #روزبه_صالحی

نشر #خارا

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها