باد به استقبالم برای صرف وقت می‌آید

مجموعه شعر #باد به استقبالم برای صرف وقت می‌آید

شاعر #مسیحا_مدحتی

نشر #خوزان

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها