ایوب‌های بی‌آفتاب

جموعه شعر #ایوب‌های بی‌آفتاب

شاعر #روح‌اله رویین

نشر #سیب_سرخ

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها