این همه قار قار از کجا می‌آید

مجموعه شعر #این همه قار قار از کجا می‌آید

شاعر #اسماعیل علی‌پور

نشر #سیب_سرخ

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها