اشک ماهی‌ها

مجموعه شعر #اشک ماهی‌ها

شاعر #امیرحسام کشفی

نشر #ایجاز

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها