استوا یک فصل دارد

مجموعه شعر #استوا یک فصل دارد

شاعر #پانته‌آ گلپر

نشر #گنجور

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها