نتایج جستجو :

  • اعلام منتخبان جایزه احمد شاملو

    با توجه به ١٦ کتاب شعر راه یافته به مرحله دوم، هیات داوران این جایزه بر این باورند که شعر امروز باوجود نگرانی های موجود، نه تنها از رشد و بالندگی باز نایستاده؛ بلکه در حال گشودن فضاهایی جدید در قلمرو زبان و شعر فارسی است که بی تردید فصل دیگری را در شعر فارسی رقم خواهد زد.

  • «لشکر شکسته خورده کلمات» برگزیده‌ی دومین دوره‌ی شعر شاملو

    حافظ موسوی مزیت این دوره از جایزه‌ی شعر شاملو را ترکیب متنوع هیأت داوران این رقابت عنوان کرد و گفت: ما سعی کردیم در میان نامزدها نمایندگان نحله‌های مختلف شعر امروز ایران دیده شود.