نتایج جستجو :

  • جایزه شعر شاملو و درخشش‌ها و کاستی‌های شعر ایران

    در مورد وضعیت کلی شعر امروز فارسی، برخلاف تصور عمومی، من فکر می‌کنم وضیت شعر امروز ما نه تنها مأیوس‌کننده نیست، بلکه بسیار امیدوار کننده است. به عنوان مثال در بین همین ۱۷۰ عنوان کتابی که امسال به دست ما رسید چیزی حدود ۴۰ عنوان کتاب از شاعران جوان و غیر جوان وجود داشت که داورها حیف‌شان می‌آمد که آن‌ها را کنار بگذارند و در لیست نهایی اعلام نکنند.