نتایج جستجو :

  • آیا شعر جایزه می‌خواهد؟

    ر چند دهه اخیر، دیگر مسابقات و جوایز شعر، کارایی پیشین را ندارند یعنی نه به افزایش شمارگان کتاب‌ها کمکی می‌کنند تا توانایی اقتصادی شاعران، از هیچ به اندک، تغییر مسیر دهد و نه به متمایز کردن نام شاعران برنده می‌انجامد تا مشهورتر باشند چرا که داوران بسیار، در یگانگی و درستی آراء ـ از منظر جامعه ـ شبهه افکنده‌اند.