درباره ما

هادی احمدی، دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی مدیریت، همکاری با دبیرخانه و امور اجرایی جایزه‌ی شعر احمد شاملو از سال ۱۳۹۷ تا کنون.

فرید درفشی، دانش‌آموخته‌ی فلسفه، همکاری با دبیرخانه و امور اجرایی سایت رسمی جایزه‌ی شعر شاملو، از سال ۱۳۹۷ تا کنون.

سولماز سپهری، دانش‌آموخته‌ی مطالعات فرهنگی، کارمند موسسه‌ی الف. بامداد و همکار آیدا شاملو از سال ۱۳۷۹، دبیر جایزه‌ی شعر احمد شاملو از سال ۱۳۹۶ تا کنون.

تورج صابری‌وند، گرافیک دیزاینر، مولف کتاب شکل‌های بی‌معنی. همکاری با نهاد اجرایی جایزه‌ی شعر احمد شاملو از سال ۱۳۹۴ تا کنون.

آرش موسوی، دانش‌آموخته‌ی مطالعات فرهنگی، همکاری با دبیرخانه و سایت رسمی جایزه‌ی شعر احمد شاملو از سال ۱۳۹۶ تا کنون.

علی هداوند، دانش‌آموخته‌ی مطالعات فرهنگی، همکاری با دبیرخانه‌ی جایزه‌ی شعر احمد شاملو
از سال ۱۳۹۶ تا کنون.

مطهره یوشی، دانش‌آموخته‌ی مهندسی مکانیک، همکاری با دبیرخانه در امور اجرایی از جمله امور مربوط به اداره‌ی صفحه‌ی اینستاگرام جایزه‌ی شعر احمد شاملو از سال ۱۳۹۶ تا کنون.


همکاران دوره‌های پیشین
امیر ابراهیمی، دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی مدیریت، همکاری با دبیرخانه در امور اجرایی، سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷.

آرزو شهبازی، روزنامه‌نگار، مسئول ستاد خبری جایزه در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (دوره‌های چهارم و پنجم).