شطحیات زیر رادیکال او

مجموعه شعر شطحیات زیر رادیکال او

شاعر سید روح الله معصومی

نشر آنیما

چاپ اول ۱۳۹۷

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها