به جای گالیله می‌نویسم

مجموعه شعر به جای گالیله می‌نویسم

شاعر  بهروز جلالی

نشر خوزان

چاپ اول 1396

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها