منظومه‌ی مرگ در هوای آزاد

مجموعه شعر  منظومه‌ی مرگ در هوای آزاد

شاعر  داوود بیات

انتشارات  افراز

چاپ اول 1396

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها