جای خیلی‌ها خالی است

مجموعه شعر جای خیلی‌ها خالی است

شاعر علی اکبر خادم

انتشارات هزاره ققنوس

چاپ اول 1396

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها