نقدها

  • :

    رضا چایچی عنوان کرد: نقد در تکامل هر جایزه‌ای موثر است، اما به شرط آن که خصمانه و دشمنانه نباشد. اهانت کردن و تهمت زدن…
  • :

    کامیار عابدی می‌گوید : من در جریان داوری‌های جایزه شعر شاملو نبوده‌ام، اما برخی کتاب‌های برگزیده دوره‌های قبل را…
بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها

بیشتر