بیانیه‌ی هیأت داوران مرحله‌ی دوم سومین دوره‌ی جایزه‌ی شعر احمد شاملو

فرهنگ یعنی تداوم، جایزه‌ی شاملو که امروز شاهد سومین دوره‌ی آن هستیم تداوم شعری است که احمد شاملو برای چندین دهه خود را صدای مسلط آن در ایران کرد، شعری با نگاهی تازه به جهان و رفتاری نو با زبان.

فرهنگ یعنی تداوم، جایزه‌ی شاملو که امروز شاهد سومین دوره‌ی آن هستیم تداوم شعری است که احمد شاملو برای چندین دهه خود را صدای مسلط آن در ایران کرد، شعری با نگاهی تازه به جهان و رفتاری نو با زبان. 
این هیأت پیش از اعلام نتایج داوری سومین دوره‌ی جایزه‌ی شعر شاملو لازم می‌داند نکاتی را به شرح زیر یادآور شود :  
۱. شعر نو با اشکال گوناگون آن چه در قالب اوزان نیمایی و چه در عبور از آن بدان گونه که احمد شاملو نشان داد، ظرفیت‌های تازه‌ای از زبان را به نمایش گذاشت و باعث آن گردید که شاعران جوان ما به کشف استعدادهای نهفته‌ی خود بپردازند و با برداشتن قیدهای کهن از پای شعر به شعری به ظاهر آزادتر اما در واقع ژرف‌تر، تأمل انگیزتر و دشوارتر دست یابند. 
۲. هیأت داوران با ابراز خرسندی از وجود مجموعه شعرهایی از شاعران نسل جوان در پی آن بوده‌اند تا حساسیت به جهان از درون حساسیت به زبان و ساختارهای گسترش‌دهنده‌ی معنا را در این مجموعه‌ها ردیابی کنند. 
۳. از سوی دیگر کوشش داوران بر آن بوده که تنوع و رنگ‌آمیزی و گستردگی نظرات درباره‌ی شعر امروز را مد نظر داشته باشند.

هیأت داوران سومین دوره‌ی جایزه‌ی شعر احمد شاملو بر این اساس و با اذعان به این که ممکن است آثار مورد داوری به تمام و کمال واجد شاخص‌ها و معیارهای یادشده نباشد، مجموعه شعر آشویتس خصوصی من، سروده‌ی حسن همایون را با کسب اکثریت آرا به عنوان برگزیده‌ی اول سومین دوره‌ی جایزه‌ی شعر احمد شاملو معرفی می‌کند.

هیأت داوران مرحله‌ی دوم سومین دوره‌ی جایزه‌ی شعر احمد شاملو:
محمدرضا اصلانی، احمد پوری، هوشنگ چالنگی، مراد فرهادپور، ضیا موحد

۲۱ آذر ۱۳۹۶ 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها