داورهای این دوره

نقدها

  • :

    در مورد وضعیت کلی شعر امروز فارسی، برخلاف تصور عمومی، من فکر می‌کنم وضیت شعر امروز ما نه تنها مأیوس‌کننده نیست، بلکه…
بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها

بیشتر