داورهای این دوره

نقدها

  • :

    شعر به عناصری نیازمند است که آن را ماندگار کند. مثل آثاری چون حافظ و خیام که بعد از گذشتن چندین قرن هنوز خواندنی و…
بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها

بیشتر