مرحله‌ی دوم

انوشه سالیانی

انوشه سالیانی داور مرحله‌ی دوم دومین دوره‌ی جایزه‌ی شعر شاملو (سال ۱۳۹۵)

 

دکتر انوشه سالیانی متولد سال ۱۳۴۷ در شهر تهران و فارغ تحصیل دانشگاه پزشکی است. او همچنین تخصص روان‌پزشکی را سال ۱۳۷۵ در بیمارستان روزبه شروع کرد و پس از  سه سال با دریافت دانشنامه از دانشگاه تهران وارد قلمرو روان‌پزشکی شد. ایشان در کنار اشتغال به  امور درمانی، مطالعاتی پیگیرانه در حوزه‌ی ادبیات و هنر دارند و علاقمندی ایشان به این حوزه، سبب ارتباط ایشان با هنرمندان و ادیبان شهیر شده است. آقای احمد بابادی، از اعضای موسسه‌ی الف. بامداد، معرف ایشان برای داوری مرحله‌ی دوم جایزه در سال ۱۳۹۵ بودند.

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها