مرحله‌ی اول و دوم

خلیل درمنکی

 داور مرحله‌ی اول و دوم نخستین دوره‌ی جایزه‌ی شعر شاملو (سال ۱۳۹۴). خلیل درمنکی، منتقد ادبی. در سال‌های گذشته بیشتر نقدهای او در روزنامه‌ی شرق چاپ شده است. او با مجلاتی چون سینما و ادبیات، قال و مقال، کارنامه، تصویرنامه و روزنامه‌های دیگری چون آریا، همشهری، صبح امروز، اعتماد ملی و .. نیز همکاری داشته است و از سال ۱۳۷۷ به این سو، در روزنامه‌ها و مجلات ادبی نقد ادبی منتشر کرده است. او خود را از زمره‌ی منتقدینی می‌داند که پس از دوم خرداد ۷۶ برآمدند و سخت ریشه در جنبش دانشجویی و به ویژه وقایع سال ۷۸ داشتند، منتقدینی چون امیر احمدی آریان، شهریار وقفی‌پور، علی ربیعی وزیری، فرشید فرهمندنیا و بعدتر پویا رفویی که نگاه‌دار به نظریه‌ی ادبی و فلسفه‌ی ادبیات بودند و تلاش داشتند و دارند تا آثار ادبی در ایران را در پرتو فلسفه‌ی ادبیات بخوانند.

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها