معرفی برگزیدگان مرحله‌ی اول ششمین دوره‌ی جایزه‌ی شعر احمد شاملو

مراسم نشست خبری مرحله‌ی اول ششمین دوره‌ی جایزه شعر احمد شاملو به جبر شرایط مجال دیدار حضوری نیافت. از این رو سخنرانی داورها و شعرخوانی برگزیده‌های این مرحله‌ در ادامه تقدیم حضورتان می‌شود.

 

شعر

رهایی‌ست

نجات است و آزادی

 

تردیدی ست

    که سرانجام

            به یقین می‌گراید

 

 

 

مراسم نشست خبری مرحله‌ی اول ششمین دوره‌ی جایزه شعر احمد شاملو به جبر شرایط مجال دیدار حضوری نیافت.

از این رو سخنرانی داورها و شعرخوانی برگزیده‌های این مرحله‌ در ادامه تقدیم حضورتان می‌شود.

 

 

منتخبان بخش «مدایح بی‌صله»:

۱- مجموعه‌ شعر «از هر از گاه»، مظاهر شهامت، نشر سیب سرخ.

۲- مجموعه‌ شعر «جنون دارد این دوچرخه»، ایرج ضیایی، نشر سیب سرخ.

 

 

منتخبان بخش «هوای تازه»:

۱- مجموعه‌ شعر «تر از باد»، پری‌ناز سعیدی، نشر شانی.

۲- مجموعه‌ شعر «ریشه‌های سنگ»، کسرا تبریزی، انتشارات مهر و دل.

 

 

هیأت داوران مرحله‌ی نخست ششمین دوره‌ی جایزه‌ی شعر احمد شاملو اسامی کتاب‌های راه‌یافته به مرحله‌ی دوم

را به شرح زیر اعلام می‌کند:

۱. مجموعه‌ شعر «اینجا نیروی جاذبه کمتر است»، رزا جمالی، انتشارات مهر و دل.

۲. مجموعه‌ شعر «تعطیلات»، صادق کریمی، نشر هشت.

۳. مجموعه‌ شعر «تنها برف می‌تواند»، رؤیا روزبهانی، انتشارات فصل پنجم.

۴. مجموعه‌ شعر «چرخ زدن با دلتنگی»، محمدباقر کلاهی اهری، انتشارات آرادمان.

۵. مجموعه‌ شعر «چرخ کاترین»، زهرا زمان، نشر مایا.

۶. مجموعه‌ شعر «خالکوبی پروانه بر اژدها»، بهزاد خواجات، انتشارات فصل پنجم.

۷. مجموعه‌ شعر «خواب موریانه‌ها»، یونس گرامی، نشر سیب سرخ.

۸. مجموعه‌ شعر «خونیکا»، زهرا حیدری، نشر هشت.

۹. مجموعه‌ شعر «شعر بلند شرایط»، فرشاد سنبل‌دل، نشر افراز.

۱۰. مجموعه‌ شعر «فتحه»، متین عابدی، کتاب فانوس.

۱۱. مجموعه‌ شعر «فریاد مویرگ‌های کف دست»، فرشید فرهمندنیا، انتشارات آسنی.

۱۲. مجموعه‌ شعر «کپور در آب‌های سیاه»، سیروس نوذری، نشر سیب سرخ.

 

 

 

 

 

سخنرانی احمد پوری از داوران مرحله‌ی اول:

 

سخنرانی علی ثباتی از داوران مرحله‌ی اول:

 

سخنرانی هوشنگ چالنگی از داوران مرحله‌ی اول:

 

منتخبان بخش مدایح بی‌صله:

شعرخوانی مظاهر شهامت، مجموعه شعر «از هر از گاه»، نشر سیب سرخ:

 

شعرخوانی ایرج ضیایی، مجموعه شعر «جنون دارد این دوچرخه»، نشر سیب سرخ:

 

منتخبان بخش هوای تازه:

شعرخوانی پریناز سعیدی، مجموعه شعر «تر از باد»، نشر شانی:

 

شعرخوانی کسرا تبریزی، مجموعه شعر «ریشه‌های سنگ»، انتشارات مهر و دل:

 

برگزیدگان مرحله اول ششمین دوره:

 

شعرخوانی رزا جمالی، مجموعه شعر «اینجا نیروی جاذبه کمتر است»، انتشارات مهر و دل:

شعرخوانی صادق کریمی، مجموعه‌ شعر «تعطیلات»،  نشر هشت:

شعرخوانی رویا روزبهانی، مجموعه شعر «تنها برف می‌تواند»، انتشارات فصل پنجم:

 

شعرخوانی محمدباقر کلاهی اهری، مجموعه شعر «چرخ زدن با دلتنگی»، انتشارات آرادمان:

 

شعرخوانی بهزاد خواجات، مجموعه شعر «خالکوبی پروانه بر اژدها»، انتشارات فصل پنجم:

 

شعرخوانی یونس گرامی، مجموعه شعر «خواب موریانه‌ها»، نشر سیب سرخ:

 

شعرخوانی زهرا حیدری، مجموعه شعر «خونیکا»، نشر هشت:

 

شعرخوانی فرشاد سنبل‌دل، مجموعه شعر «شعر بلند شرایط»، نشر افراز:

شعرخوانی متین عابدی، مجموعه‌ شعر «فتحه»،  کتاب فانوس:

شعرخوانی فرشید فرهمندنیا، مجموعه شعر «فریاد مویرگ‌های کف دست»، انتشارات آسنی:

 

شعرخوانی سیروس نوذری، مجموعه شعر «کپور در آب‌های سیاه»، نشر سیب سرخ:

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها