ایرج ضیایی

جنون دارد این دوچرخه

مجموعه شعر جنون دارد این دوچرخه

شاعر ایرج ضیایی

نشر سیب سرخ

چاپ اول ۱۳۹۸

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها