کسرا تبریزی

ریشه‌های سنگ

مجموعه شعر ریشه‌های سنگ

شاعر کسرا تبریزی

انتشارات مهر و دل

چاپ اول ۱۳۹۸

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها