پری‌ناز سعیدی

شعر تر از باد

مجموعه شعر تر از باد

شاعر پری‌ناز سعیدی

نشر نشر شانی

چاپ اول ۱۳۹۸

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها