هیئت داوران نخستین دوره‌ی جایزه‌ی شعر احمد شاملو با ابراز خوشحالی از بنیان‌گذاری جایزه‌ای مستقل به نام یکی از بزرگ‌ترین شاعران زبان فارسی، مراتب سپاس و قدردانی خود را به "خانه موزه‌ی شاملو" و سرکار خانم آیدا سرکیس‌یان که به این اقدام ارزشمند فرهنگی و ادبی اهتمام ورزیده‌اند، تقدیم می‌دارد. 
ما در پذیرش مسئولیت داوری این جایزه از همان ابتدا بر حساسیت وظیفه‌ای که بر عهده گرفتیم واقف بودیم؛ هم بدان سبب که داوری شعر امری خطیر و گاه حتا ناممکن است و هم بدین سبب که این جایزه مزین به نام شاعری است که علاوه بر جایگاه والایی که در شعر فارسی دارد، در عرصه‌های گوناگون فرهنگ کشور ما چهره‌ای شاخص و تاثیرگذار بوده است.  
شاملو شاعری پیش‌رو بود که همواره رو به آینده داشت و از نوجویی و نوآوری نمی‌هراسید؛ چنانکه در ادامه‌ی راه استاد خود نیما، راه‌گشای شیوه‌ای نو در شعر فارسی شد. شاملو گریزان از ابتذال و ستایشگر فرهنگ و فرهیختگی بود.  شاملو شاعری آزاده و مستقل بود که از انسان، عشق و آزادی سخن می‌گفت و از این رو شعر او از طنین اجتماعی گسترده‌ای برخوردار بود و هست. هیئت داوران نخستین دوره‌ی جایزه‌ی شعر احمد شاملو کوشیده است با الهام از شعر و شخصیت چند وجهی آن شاعر بزرگ‌، با نگاهی  همه‌جانبه به بررسی و داوری کارنامه‌ی شعر فارسی در سال ۱۳۹۳ بپردازد . ما اذعان داریم که نه این داوری و نه هیچ داوری دیگری را درباره‌ی آثار هنری و به ویژه شعر،  نمی‌توان  قطعی و بلامنازع تلقی کرد. با این حال ما کوشیده‌ایم با توجه به تنوع گرایش‌های ادبی در شعر امروز فارسی و با احترام گذاشتن به دیدگاه‌های مستقل هر یک از داوران، برترین کتاب‌های شعر منتشرشده در سال ۱۳۹۳ را به جامعه‌ی ادبی ایران معرفی کنیم.   
با توجه به آنچه گفته شد، هیأت داوران نخستین دوره‌ی جایزه‌ی شعر احمد شاملو، پس از بررسی ۲۲ مجموعه شعر راه‌یافته به مرحله‌ی نهایی، آرای خود را به ترتیب حروف الفبایی نام کتاب‌ها به شرح زیر اعلام می‌دارد:
         ۱ ـ اندوه تحمیلی، اثر فرزاد آبادی، انتشارات بوتیمار، چهار رای.
        ۲ ـ این کشتی پر اسرار، اثر علی باباچاهی، انتشارات نگاه، پنج رای.
        ۳ ـ پذیرفتن، اثر گروس عبدالملکیان، نشر چشمه، سه رای.
        ۴ ـ خدای مهربان باقی ست، اثر آرش الله وردی، انتشارات نصیرا، یک رای.
        ۵ ـ درخش شبانهٔ سیب سیاه، اثر م. موید، انتشارات داستان سرا، یک رای.
        ۶ ـ مدارک جعلی، اثر سعدی گلبیانی، نشر چشمه، چهار رای.
        ۷ ـ منظومه ی بازگشت و اشعار دیگر، اثر شمس لنگرودی، نشر چشمه، پنج رای.
        ۸ ـ و عشق پاشنه ی  آشیلم بود، اثر الهام حیدری، انتشارات بوتیمار، یک رای.

 (توضیح این که در این مرحله هر یک از داوران از بین ۲۲ اثر یادشده، سه اثر منتخب خود را اعلام کرده‌اند که در نتیجه، ۲۴ رأی اعلام شده ی  ۸ داور به شرح فوق به ده کتاب تعلق گرفته است.)

بدین ترتیب هیأت داوران با تقدیر از خانم الهام حیدری و آقایان آرش الله وردی، گروس عبدالملکیان و م.موید، دو مجموعه شعر:
         ـ این کشتی پر اسرار، اثر علی باباچاهی، انتشارات نگاه
         ـ منظومه ی بازگشت و اشعار دیگر، اثر محمد شمس لنگرودی، نشر چشمه
را به عنوان بر‌ترین مجموعه شعرهای منتشر شده در سال ۱۳۹۳ و دو مجموعه شعر:
        ـ اندوه تحمیلی، اثر فرزاد آبادی، انتشارات بوتیمار
        ـ مدارک جعلی، اثر سعدی گل بیانی، نشر چشمه
را به عنوان دومین مجموعه‌شعر‌های بر‌تر منتشرشده در سال ۱۳۹۳ معرفی می‌کند.

هیئت داوران: احمد پوری، خلیل درمنکی، فرشته ساری، انوشه سالیانی،
پروین سلاجقه، محمد ضیمران، حسن عالیزاده، شهاب مقربین                                                                                                                                                                                                             ۱۸ دی ماه ۱۳۹۶

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها